Optima Sport Recovery Boots Ultima K8

699.00 £

With Optima Sport Ultima K8, you get:

 • Better results with faster recovery
 • More efficient training and thus less time consumption
 • Lighter legs in the days after a strenuous workout
 • Prevention or shortening of injury periods

With our recovery boots ultima K8 model, you get our top model. Imagine having your own personal masseur to prepare you for the next training session or event.

When you are wearing the boots, the venous fluid is pressed back, which results in increased blood circulation, thus providing oxygen and nutrients around your muscles and helping to restore damaged tissues.

The treatment is comfortable and relaxing, and completely without risks or side effects.

Size guide – click here


Clear
SKU: N/A Category:

Optima Sport Recovery Boots Ultima K8 med optiflow, er vores top model og omfatter en kontrolenhed og et sæt ben med 8 overlappende kamre, der kan slås til og fra. Du kan vælge den størrelse ben som passer bedst til dig, og derudover indeholder pakken en transporttaske så du nemt kan have dine recovery boots med overalt. 

Vores recovery boots anvender komprimeret luft til at massere eller fjerne venøs væske/hævelse. Dette hjælper dig til at blive restitueret hurtigere. Behandlingen føles som den æltning og strækning af muskler, der finder sted ved massage. Man mener at 20 min. i recovery boots, svarer til op til 48 timers passiv restitution.

Recovery Boots kan også have positiv effekt ved bl.a.:

 • Uro i benene
 • Ødemer
 • Diabetes
 • Gigtsmerter

Dette får du når du køber Optima Sport recovery boots ultima K8

Transporttaske

Flot transporttaske, så du kan medbringe dine recovery boots hvis du skal til stævne, på træningslejer eller andet.

8 overlappende zoner (optiflow)

8 overlappende zoner, også kendt som optiflow, sikre en ultimativ restituion, da der ikke er nogle "døde punkter", som ikke bliver behandlet. Med ultima K8 får du 4 zoner på hhv. overbenet og 4 zoner på musklerne på underbenet.

Tilslutning

Nem opsætning, ingen undskyldning for ikke at være restitueret til næste træningspas - 5 minutter og du er igang.

Digital kontroller

Giver dig præcis og nem kontrol. Vælg nemt det program du ønsker, intensitet og længde af behandlingen.

Fjernbetjening

Gør det nemt og bekvemt for dig at tilpasse behandlingen som du ønsker den.

6 Programmer

Med 6 forskellige programmer kan du vælge den behandling som passer præcis til dig.

Program A: massage med 1 kammer ad gangen

Program B: lymfedrænage

Program C: massage med 2 kamre ad gangen

Program D: restitution (fuldt tryk i alle kamre samtidig)

Program E: program B + C i cyklus

Program F: program A + C + D i cyklus

Behandlingslængde

Ønsker du en længere behandling efter et hårdt træningspas? Vælg mellem behandlinger fra 1-90 minutter.

Størrelser af støvler

Om du har lange eller korte ben, så vælger du blot den størrelse der passer til dig.

Medium: 85 cm i skridtlængde, 110 cm total længde, 70 cm omkreds i toppen.

Large: 100 cm i skridtlængde, 125 cm total længde, 75 cm omkreds i toppen.

For at sikre den rigtige størrelse skal du måle din skridtlængde, dvs. fra indersiden af benet til din hæl.

Tilpasning af intensitet

Find den intensitet der passer til dig med 30-240mmhg. Kan bruges til:

 • Hævelser (Lymfødem).
 • Væskeophobning (Lymfedrænage).
 • Hård muskelmassage.

Zoneboost

Slå zoner til og fra og opnå den optimale behandling de steder du har brug for. Har du f.eks. steder du ikke ønsker skal behandles kan disse slås fra. Omvendt kan steder der er ekstra ømme få mere behandling.

Lynlås på støvlerne

Optima Recovery boots lynlaasStøvler med lynlås og slanger gemt væk i løbekanal sikre at du ikke skal rode med noget, men kan komme hurtigt i gang.

Nemme at rengøre

En opvredet klud er alt du behøver hvis dine recovery boots er blevet beskidte.

Optima Sport Recovery Boots Ultima K8 is our top model and includes a control unit and a set of legs with 8 overlapping chambers that can be switched on and off. You can choose the leg size that suits you best. The package also includes a carry bag, so you can easily bring your recovery boots with you everywhere. 

Our recovery boots use compressed air to massage or remove venous fluid/swelling. This helps you to recover faster. The treatment feels like the kneading and stretching of muscles that occurs during massage.

Recovery Boots can also have a positive effect on e.g.:

 • Restless leg disorder
 • Oedema
 • Diabetes
 • Arthritis pain

 

This is what you get when you purchase Optima Sport recovery boots ultima K8

 

Carry bag

An attractive carry bag, so that you can bring your recovery boots to a competition, a training camp or anywhere else.

8 overlapping zones (optiflow)

8 overlapping zones ensure optimal recovery, as there are no “dead spots” that are not treated. With ultima K8, you get 4 zones on the upper leg and 4 zones on the muscles of the lower leg.

 

Connection

Easy set-up, no excuse for not being recovered for the next training session – you are ready after 5 minutes.

Digital controls

Gives you accurate and convenient control. It’s easily to select the program you want, as well as the intensity and duration of treatment.

 

Remote control

It is easy and convenient for you to customize the treatment the way you want it.

 

6 programs

With 6 different programs, you can choose the treatment that is right for you.

Program A: massage

Program B: lymphatic drainage

Program C: recovery

Program D: full squeeze (full pressure in all chambers simultaneously)

Program E: program B + C alternatively

Program F: program A + C + D alternatively

 

Duration of treatment

Do you want longer treatment after a hard workout? Choose between 1-90 minutes of treatment.

 

Boot sizes

Whether you have long or short legs, simply choose the size that suits you.

Medium: 110 cm long, 70 cm circumference at the top.

Large: 125 cm long, 75 cm circumference at the top.

To ensure the right size, measure your leg from the inside of the your leg to your heel.

 

Adjustment of intensity

Find the intensity that is right for you, with 30-240 mmHg. Can be used for:

  • Swelling (lymphoedema).
  • Fluid accumulation (lymphatic drainage).
  • Hard muscle massage.

 

Zone boost

Turn zones on and off and obtain the optimal treatment wherever you need it. For example, you can turn off places where you do not want to be treated. Conversely, places that are extra sore can receive additional treatment.

 

Zippers on the boots

Optima Recovery boots lynlaasOptima Recovery boots with zippers and hoses hidden away in the flow channel ensure you can get started quickly.

 

Easy to clean

A damp cloth is all you need if your recovery boots have become dirty.